Usługi


  • Tłumaczenia prawne z włoskiego na polski
  • Tłumaczenia techniczne z włoskiego na polski
  • Tłumaczenia techniczne z polskiego na włoski
  • Tłumaczenia uwierzytelnione z włoskiego na polski
  • Tłumaczenia uwierzytelnione z angielskiego na polski
  • Organizacja ślubów na Sycylii
  • Lekcje języka włoskiego

Moja wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do tłumaczenia:
aktów założycielskich spółek i umów handlowych,
dokumentów sądowych, a w szczególności dokumentów notyfikowanych w myśl art. 14 rozporządzenia UE nr 1393/2007,
opinii biegłych i sprawozdań,
dokumentów i zaświadczeń urzędowych.

legalTłumaczenia prawne wymagają wielkiej precyzji i szczególnej uwagi. Należy też być świadomym różnic między obydwoma systemami prawnymi.
Na przestrzeni lat przetłumaczyłam wiele dokumentów prawnych, a w ostatnim czasie dobrze zaznajomiłam się z terminologią dotyczącą ochrony znaków handlowych krajowych i wspólnotowych.