JĘZYK OJCZYSTY


Dlaczego nie zlecić tłumaczenia osobie znającej język, która nie jest zawodowym tłumaczem?
Przekład to rzemiosło. Znajomość obcego języka nie czyni tłumaczem podobnie jak posiadanie dwóch rąk nie sprawia, że jest się pianistą. Należy umieć rozpoznać różne rejestry językowe i dopasować słownictwo, styl, intonację do danej sytuacji.