FIRMA – OSOBA PRYWATNA – PROFESJONALNY USŁUGODAWCA


Moja wiedza może okazać się przydatna do:

  • przetłumaczenia aktów założycielskich i umów handlowych,
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do wzięcia udziału w zamówieniach publicznych,
  • przetłumaczenia dokumentacji technicznej oraz instrukcji wymaganych w przypadku dostawy urządzeń, technologii i usług do Włoch,
  • opracowania włoskiej wersji Twoich stron internetowych,
  • prowadzenia rozmów z włoskim klientem podczas targów,
  • spotkań biznesowych lub wizyt w zakładzie produkcyjnym.

tłumaczenia uwierzytelnione ważne na terenie całych Włoch – akty stanu cywilnego, prawa jazdy, dokumenty samochodowe, świadectwa szkolne itp.,
tłumaczenie pełnomocnictw ogólnych i szczególnych, np. do sprzedaży nieruchomości,
tłumaczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego we Włoszech,
tłumaczenia ustne podczas ceremonii ślubnej.

Współpracuję z prestiżowym konsultantem ślubnym działającym w Polsce i mogę zająć się organizacją wszystkich faz przygotowania niezapomnianej ceremonii ślubnej na Sycylii.