Kwalifikacje


Tłumacz oficjalny w myśl art. 33 D.P.R. nr 445/2000 (dotyczy Włoch)
Wpisana do rejestru biegłych i ekspertów w Izbie Handlowej w Messynie (pod nr 201)
Wpisana do rejestru tłumaczy sądowych prowadzonego przez Sąd w Messynie (pod nr 58)
Od roku 1998 wpisana na listę tłumaczy sporządzoną przez Wydział Konsularny Polskiej Ambasady w Rzymie
Członek TEPIS – Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych (nr legitymacji 1514).

Obszary specjalizacji
Dział techniczny – maszyny rolnicze, osprzęt żeglarski, maszyny pakujące, kosmetyki.
Dział prawny – znaki handlowe krajowe i wspólnotowe, rodzina i małoletni, międzynarodowa egzekucja należności.
Tłumaczenia ustne podczas targów handlowych, konferencji międzynarodowych, wizyt zakładowych, kursów szkoleniowych.

Associazione Polacca dei Traduttori Giurati e Specialistici TEPIS - The Polish Society of Sworn and Specialized Translators TEPIS dedica referenza ambasciata referenza fornaroanastasi